Běháme v Praze - běžecký portál

Laboratoře FTVS

UK FTVS jako nejstarší tělovýchovná fakulta v ČR se mimo profesní přípravy odborníků působících v oblasti sportu, sportovního managementu a fyzioterapie zabývá vlastní výzkumnou a servisní činností. Nově vybavené laboratoře UK FTVS snesou srovnání s nejmodernějšími evropskými pracovišti.

Během Dne otevřených dveří sportovních laboratoří UK FTVS si může každý příchozí návštěvník vyzkoušet metody, které jsou využívány k diagnostice pohybových schopností a dovedností včetně mnohých zdravotních ukazatelů.

Kinesiologická laboratoř

Patří mezi moderně vybavené laboratoře, které se zabývají oblastí integrované analýzy svalové práce a mozkové činnosti spolu s hodnocením spirometrických a biomechanických ukazatelů pohybové zátěže.

Specifikem této laboratoře je však zaměření na neurokognitivní ukazatele limitní pohybové zátěže, které nám pomáhají hodnotit širokou škálu psychologických dějů provázejících prolongovanou fyzickou a psychickou zátěž včetně motivačních procesů.

Další významnou výzkumnou oblastí laboratoře je možnost hodnocení stability probandů v dynamických režimech včetně rychlých pohybů hlavy. Tyto testy jsou zvláště využívány u pilotů, vojáků, ale také sportovců v kolektivních sportech.

Vybrané metodiky a přístroje

 • Neurofyziologické vyšetření - EEG, jehlové EMG, povrchové EMG pro sucho i vodní prostředí
 • Funkční zátěžová diagnostika - ergometr trenažér Lode excaliber spor ve spojení se spiroergometrickým systémem Cortex Metalyzer
 • Posturální rovnováha - dynamický posturografický systém EquiTest

Kontakt

 • Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 222 172 242

Laboratoř sportovní motoriky

Laboratoř LSM je výzkumným pracovištěm v oblasti pohybových a sportovních aktivit.

Pracoviště se zabývá problematikou řízení sportovního tréninku, výběrovými kritérii sportovních talentů, hodnocením stavu svalového aparátua úrovně silových předpokladů, 2D i 3D analýzou pohybových činností a hodnocením flexibility vybraných kloubních spojení.

Vybrané metodiky a přístroje

 • Analýza chůze
 • Posturální stability a morfologie těla
 • Měření explozivní a izokinetické síly
 • Analýza golfového švihu, ukázky měření pohybu pomocí GPS

Kontakt

 • Lenka Zahálková
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 220 172 313

Laboratoř tréninkové adaptace

Nově vybudovaná laboratoř má za cíl vytvořit komplexní centrum pro péči o sportovce ve všech stádiích sportovního života a zejména dát sportovci či rodičům sportujícího dítěte praktické informace a doporučení k dalším aktivitám.

Centrum je vybaveno nejmodernější technikou, pomůckami a přístroji, díky kterým lze dosáhnout těch nejspolehlivějších a nejpřesnějších výsledků.

Vybrané metodiky a přístroje

 • Izokinetická dynamometrie - stanovení síly jednotlivých svalových skupin (diagnostika funkčních svalových dysbalancí)
 • Analýza kontraktilních vlastností svalstva - tenziomyografie
 • Vyšetření tělesného složení - tělesná kompozice

Kontakt

 • Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 220 172 072

Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

labBEZ je součástí katedry anatomie a biometriky UK FTVS.

Řeší např. otázky spolehlivosti operátorských funkcí při řízení automobilu s využitím dynamického trenažeru, analyzuje ve 3D prostoru veškeré pohybové činnosti člověka jak kinematicky (systém QUALISYS, rychloběžná kamera 1 mil. obr. / s) tak kineticky (tenzometrické desky KISTLER) včetně sportovních např. nehodové a úrazové děje (figurína DUMMY), úroveň sportovní techniky např. golfový úder, využíva 3D skener a 3 D tiskárny k tvorbě 3D modelů např. částí těla člověka, zabývá se účinností balistické ochrany člověka, modelováním distribuce tlaku mezi nohou a podložkou využitím FEM, hodnocením kardiovaskulárního systému člověka pomocí matematického modelování, řeší forenzně biomechanické posudky a mnoho dalších aktivit.

Vybrané metodiky a přístroje

 • Analýza pohybu ve 3D - optoelektrický systém
 • Analýza golfového švihu - pomocí systému QUALISYS
 • Reologické vlastnosti, Bio artificiálních materiálů - mikroskopie a mikrotester

Kontakt

 • Doc. PaeDr. Karel Jelen, CSc.
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 220 172 391

Biomedicínská laboratoř

BML se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem.

Soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.

Vybrané metodiky a přístroje

 • Vyšetření tělesného složení pomocí přístroje BodPod - jedná se o novinku v oblasti analýzy tělesného složení. Metoda stanovení tělesného složení těla technologií "Air Displacement Plethysmography (ADP)" měří denzitometrii celého těla pro určení tělesného složení (tuková a beztuková tkáň) a dalších důležitých parametrů. Jediný přístroj svého druhu v ČR!
 • Reaktometrie - vyšetření rychlosti reakce na zvolený podnět
 • Funkční zátěžová diagnostika

Kontakt

 • Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 220 172 268

Reklama

 • 1